Team
  Home

All Track vzw
Heulestraat 42
8560 Gullegem - Belgium
Tel.: +32 (0)56 416960
E-mail:
 
 


27-12-2007 Goede doelen Het Bostik dakar Team steunt de Kouter Kids en APADA.

De vzw De Kouter Kids verleent sinds jaar en dag steun aan kinderen die het geluk niet hebben van een echte thuis.

 

De kinderen waarvoor de vzw de Kouter Kids zich inzet, vallen onder de toepassing van de wet op de jeugdbescherming. Door die wet weten ze zich door de jeugdrechter of het comité van bijzondere jeugdzorg geplaatst in een internaat.

 

Dit gaat meestal om een plaatsing van lange duur. De vzw, bestaande uit een 12-tal personen uit het Kortrijkse bekommert zich bijzonder om deze jonge mensen.

 

De vzw heeft niet de bedoeling tussen te komen in werkings- en personeelskosten van de instellingen waarin de jongeren worden geplaatst.  Maar met extra gelden helpt zij bij het organiseren van allerlei activiteiten en het zinnig invullen van vrije tijd, zoals het betalen van tickets voor de bioscoop, theatervoorstelling of optredens. Ook een dagje pretpark of een museumbezoek kan daardoor betaald worden. Verder helpen wij de jongeren die op de leeftijd van 18 jaar de instelling moeten verlaten om zelfstandig te gaan wonen. Door het verschaffen van o.a. meubilair, electrische toestellen e.a. kunnen wij de jongeren een goede start geven. Een andere tussenkomt is het betalen van het rijexamen.  Kortom wat de ouders de kinderen niet kunnen geven  probeert de vzw daarvoor in te staan. De vzw  kan ook altijd rekenen op het enthousiasme van de peter van de Kouter Kids nl Dré Steemans alias Felice.

                          

Antoon Bataillie

voorzitter

 

 

APADA

Als people manager en interim specialiste zet Marleen Vervaeke de juiste man of vrouw op de juiste plaats. Bekommerd om Afrika en het lot van haar inwoners beslist ze vorig een school op te richten in DAKAR ter ontwikkeling van de kansarme bevolking. APADA staat voor Association Pour l’Aphabetisation pour Des Adultes. Door een samenwerking met Joost en zijn DAKAR team hoopt ze in de picture te komen en het brede vlaamse  en gulle publiek te motiveren en te steunen in dit ambitieuse project. We willen samen met het BOSTIK DAKAR TEAM haar ten volle bijstaan voor dit ijdel doel.


 
Terug naar vorige pagina